Az Egészséges felnőtt mód 7 tulajdonsága

A Sématerápia szerint

Az egészséges felnőtt olyan ember, akinek a gondolatai, érzelmei és viselkedése olyan, mint egy jól megkomponált szimfónia. Ahogy a karmester magabiztosan irányítja az egyes hangszereket, úgy képes ez a felnőtt is összehangolni a saját életének különböző területeit. Ez a jól működő egyén képes felelősséget vállalni tetteiért, érzelmileg kapcsolódni másokhoz, és tágabb perspektívából tekinteni a világra. Valójában állandóan egészséges felnőttekről beszél a Sématerápia, de alig van leírás arról, hogy ez mit is jelent. Ezért összefoglaltam Edwards, D. J. A. (2022) munkája alapján

Az Egészséges felnőtt mód nem egyetlen mód, hanem módok összessége, amelyek azonosíthatók a következő kérdésre adott válaszként: „Hogyan gondolkodna, érezne és cselekedne egy érett, együttérző és pszichológiailag gondolkodó személy ebben a helyzetben?”. Az érett működést képviseli, és több tulajdonság jellemzi

Az Egészséges feénőtt felelősségvállalás képessége:

Az egészséges felnőtt módhoz tartozik a cselekvőképesség érzése, az, hogy valaki motiváltnak és képesnek érzi magát arra, hogy saját érdekei szerint vagy saját értékei szerint cselekedjen. Magában foglalja a kötelezettségvállalások megtételének és betartásának képességét, és a viselkedés integritásával és következetességével jár együtt [2].

Érzelmi kötődés és tolerancia:

Az Egészséges felnőtt módot az jellemzi, hogy érzelmileg jelen van és érzelmileg elkötelezett az jelentőségteli élmények iránt. Magában foglalja a személyes szükségleteinkkel és a helyzetekre adott érzelmi reakcióinkkal való kapcsolatot, valamint az érzelmek tolerálásának és szabályozásának képességét. Ez az üzemmód lehetővé teszi a nyitottságot mind a pozitív, mind a negatív érzelmekre, és elősegíti az olyan élményeket, mint a hála és intimitás [2].

Kölcsönösség, kongruens kommunikáció és demokratikus értékek:

Az Egészséges felnőtt mód a kölcsönösség elvén alapul, amely magában foglalja a saját és mások szükségleteinek, perspektíváinak és tapasztalatainak kölcsönös tiszteletét. Lehetővé teszi a tapasztalatok és szükségletek kongruens kommunikációját, és elősegíti az érett kölcsönösséget az interperszonális interakciókban. Ez a mód magában foglalja a demokratikus értékeket is, beleértve az elfogadást és a másokkal szembeni, különböző tényezőkön alapuló előítéletmentességet [3].

Egységes identitás:

Az egészséges felnőtt mód olyan végrehajtó funkcióként szolgál, amely integrálja a többi mód működését. Ez magában foglalja a koherens identitástudatot, és azt, hogy képesek vagyunk eligazodni önmagunk különböző aspektusai között. Ez a mód lehetővé teszi az önreflexiót, az önismeretet, valamint azt a képességet, hogy olyan választásokat és döntéseket hozzunk, amelyek összhangban vannak értékeinkkel és céljainkkal [3].

Valóságorientáció:

Az Egészséges felnőtt mód a világ realitásai felé orientálódik, és magában foglalja a mindennapi helyzetek pontos, tájékozott értékelését. Jellemzője a racionális gondolkodás, a problémamegoldó készség, valamint a valóság fájdalmas aspektusaival való szembenézés és azok elfogadásának képessége. Ez a mód lehetővé teszi a felelősségteljes és gyakorlatias viselkedést az élet különböző területein [5].

Az Egészséges felnőtt mód a pszichológiai jóllét lényeges aspektusa, és az adaptív működéssel és az egészséges kapcsolatokkal függ össze. Fontos megjegyezni, hogy az egyének különböző mértékben rendelkezhetnek az Egészséges felnőtt tulajdonságokkal, és a terápia e tulajdonságok erősítésére és fejlesztésére összpontosíthat [1].

Meta tudatosság

A metatudatosság arra a képességre utal, hogy az ember képes hátralépni és reflektálni saját gondolataira, érzelmeire és tapasztalataira. Magában foglalja, hogy tudatában vagyunk saját mentális folyamatainknak, és képesek vagyunk megfigyelni azokat anélkül, hogy beléjük keverednénk. A metatudatosság lehetővé teszi az egyének számára, hogy felismerjék és megkülönböztessék sémamódjaikat, önsajnálatosan és ítélkezés nélkül tekintsenek rájuk, és reflektáljanak természetükre és működésükre [1].

A metatudatosság a sématerápia fontos aspektusa, és összefügg az önkontroll fejlődésével és a sémák és módok jelentős megváltoztatásának képességével.

Ezt gyakran olyan gyakorlatok révén művelik, mint például a mindfulness meditáció, amelyek fokozzák a gondolatok és érzelmek megfigyelésének képességét anélkül, hogy beléjük gabalyodnánk [1].

Másokkal törődés

Az önmagán túli törődés az élet értelmét és az élethez való kapcsolódást jelenti, amely túlmutat a saját személyes érdekeken és jóléten. Magában foglalja az együttérzés, a kedvesség és a másokkal való törődés képességét, valamint a motivációt, hogy a közjóra törekedjünk, és hozzájáruljunk mások és a tágabb közösség jólétéhez [1].

Az önmagukon túlmutató törődést tanúsító egyéneknek olyan önértékelésük van, amely nem kizárólag a személyes teljesítményükön vagy a másoktól kapott elismerésen alapul. Elégedettséget és beteljesülést merítenek abból, hogy pozitív hatást gyakorolnak mások életére, és a mások segítése és támogatása iránti őszinte vágy motiválja őket [1].

Az önmagán túli törődésnek ez az aspektusa gyakran kapcsolódik egy szélesebb perspektívához, amely figyelembe veszi a cselekedeteink hosszú távú hatásait a jövő generációira és a környezetre. Magában foglalja a felelősségérzetet és a jövő nemzedékek jólétének figyelembevételét, ami a fenntarthatóságot és az erőforrások megőrzését előtérbe helyező cselekvésekhez és döntésekhez vezet [1].

Az önmagán túli törődés magában foglalhatja az önsajnálat képességét is, amely magában foglalja az önmagunkkal való kedvességet, megértést és elfogadást nehézségek vagy szenvedés idején [1].

[1] Edwards, D. J. A. (2022). Sémamódok az esetkonceptualizációhoz: Gyakorlati útmutató. Guilford Publications.

Ferles Péter

Tanácsadó szakpszichológusként, Család és párkapcsolati tanácsadó szakon végeztem nagyjából 10 éve. Azóta magánpraxisban dolgozom. A munkám során Sématerápiával és evidence based módszerekkel dolgozom.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük