14 egészséges séma ( pozitív sémák )

Végre egy lista az egészséges felnőttek számára

A korai sématerápia nagy része egyszerűen a maladaptív sémákra összpontosított.
Ha a sématerápiát kombináljuk a sémamód-terápiával, akkor egy olyan megközelítést kapunk, amely a maladaptív sémák kezelését javasolja az Egészséges Felnőtt Mód erősségének növelésével és a maladaptív megküzdési módok csökkentésével.

Mégis nagyon sok páciensem kérdezi, hogy milyen az Egészséges Felnőtt, vagy hogyan válhatok Egészséges Felnőtté, és általában olyan dolgokat sorolok fel, mint az öngondoskodás, a határok kijelölése és az érzelmek szabályozása. És hogy őszinte legyek, talán ez a válasz egy kicsit kevés. Képzeljétek el tehát, mennyire izgatott voltam, amikor felfedeztem, hogy valaki végzett egy kutatást, és összeállított egy listát a Korai Alkalmazkodási Sémákról!

Stabil kötődés
Az a meggyőződés, hogy a kapcsolataink stabilak és tartósak.

Az ezzel az adaptív sémával rendelkező emberek erős bizalommal és biztonságérzettel rendelkeznek a közeli kapcsolataikban. Nem ragaszkodnak a hozzájuk közel álló személyekhez, mert bíznak abban és hisznek abban, hogy ezek az emberek nem hagyják el őket. Ez a közeli kapcsolataik hűségébe és megbízhatóságába vetett bizalom biztonságérzetet és lelki békét nyújt, és lehetővé teszi számukra, hogy megőrizzék függetlenségük és magabiztosságuk érzését, még az esetleges veszteség vagy elválás esetén is. Azokban a helyzetekben, amikor érzik, hogy valaki, aki fontos számukra, eltávolodik tőlük, nem reagálnak pánikszerűen vagy kétségbeesetten. Magabiztosságuk és bizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy higgadtan és megértéssel közelítsenek az ilyen helyzetekhez, felismerve, hogy az embereknek megvannak a maguk egyéni szükségletei és dinamikája a kapcsolatokon belül.

Érzelmi kiteljesedés
Az a meggyőződés, hogy van valaki az életedben, aki kielégíti a kötődés, kapcsolat és biztonság érzelmi szükségleteit.

  Azok az emberek, akik rendelkeznek ezzel az adaptív sémával, valószínűleg elég szerencsések voltak ahhoz, hogy olyan gondoskodó környezetet tapasztaljanak meg, ahol folyamatosan volt valaki, aki mélyen törődött velük. Legyen az szülő, gyám vagy egy közeli mentor, mindig volt valaki, aki időt és energiát fektetett abba, hogy ápolja és támogassa őket. Ők teljes szívvel megosztották tapasztalataikat, bölcsességüket és szeretetüket, biztosítva, hogy az egyén úgy érezze, hogy értékelik és becsülik. Az e gondoskodó személyek által nyújtott melegség állandóan jelen volt, és a biztonság és az összetartozás érzését teremtette meg, ami alakította az útjukat.

  Társadalmi hovatartozás
  Az a meggyőződés, hogy csoportokhoz tartozol és elfogadnak téged.

   Az ezzel az adaptív sémával rendelkező emberek bíznak abban, hogy képesek beilleszkedni és kapcsolatot teremteni másokkal. Közös alapokat találnak és közös érdeklődési körük van a velük találkozó emberekkel, ami lehetővé teszi számukra, hogy zökkenőmentesen beilleszkedjenek a különböző társadalmi kontextusokba. Ők a valahová tartozás és az elfogadás valódi érzését tapasztalják mások között, mély kötődést és befogadást éreznek a csoportokban. Nem találkoznak jelentős akadályokkal vagy a kirekesztettség érzésével a társadalmi környezetben. Elégedettek a másokkal való kapcsolatuk szintjével. Megfelelő számú barátjuk van, és nem vágynak vagy igényelnek további társaságot. Képesek értelmes kapcsolatokat kialakítani és olyan kapcsolatokat ápolni, amelyek hozzájárulnak a kiteljesedés és a kapcsolódás általános érzéséhez.

   Kompetencia
   Az a meggyőződés, hogy Ön képes a napi feladatok és problémák kezelésére.

    Az ezzel az adaptív sémával rendelkező emberek a mindennapi életükben erős függetlenség- és önállóságtudattal rendelkeznek. Képesnek és magabiztosnak érzik magukat a különböző helyzetek kezelésére és a mindennapi kihívásokon való eligazodásra. Bíznak a saját ösztöneikben és a helyzetek saját értékelésére hagyatkoznak, ami azt mutatja, hogy hisznek abban, hogy képesek megalapozott döntéseket hozni, és bíznak a problémamegoldó készségükben. Függetlennek tekintik magukat, hangsúlyozva önállóságukat a mindennapi működés során. Bíznak saját képességeikben, és nem támaszkodnak nagymértékben mások segítségére vagy útmutatására.

    Fejlett én
    Az a meggyőződés, hogy Ön a szüleitől függetlenül érett meg, és képes a mindennapi életben működni és megfelelő határokat tartani.

     Az ezzel az adaptív sémával rendelkező emberek sikeresen elérték a szüleiktől való függetlenség olyan szintjét, amely a legtöbb korabeli emberhez hasonlítható. Képesek voltak elkülönülni és saját életüket kialakítani, fenntartva az autonómia egészséges szintjét. Nem találják magukat túlzottan érintettnek szüleik problémáiban, felismerve a személyes határok fenntartásának fontosságát, valamint saját jólétük és egyéni fejlődésük előtérbe helyezését. Ez elősegíti saját egyedi tapasztalataik, céljaik és énérzetük kialakulását. Így identitástudatukat nem külső hatások határozzák meg, ami lehetővé teszi számukra, hogy saját törekvéseiket kövessék és saját útjukat járják.

     Siker
     Az a meggyőződés, hogy képes és kompetens a munkahelyi vagy iskolai feladatokban.

      Az ezzel az adaptív sémával rendelkező emberek úgy vélik, hogy folyamatosan magas szinten teljesítenek, esetleg felülmúlják társaik teljesítményét. Eredményeik azt mutatják, hogy következetesen képesek a különböző feladatokban és törekvésekben kiemelkedő teljesítményt nyújtani. Erősen hisznek a kompetenciájukban, felismerik a teljesítőképességüket, és magas mércét állítanak maguk elé. Képességeik éles érzékével magabiztosan mozognak a munka és a teljesítmény területén, és a saját területükön megegyeznek mások tehetségével és intelligenciájával, vagy akár felül is múlják azokat. A kiválóság iránti elkötelezettségük és

      Empatikus megfontolás
      Az a meggyőződés, hogy mások megérdemlik a tiszteletet, még akkor is, ha a véleményük eltér a sajátunktól, és a képesség, hogy elviseljük, ha nem mindig kapjuk meg, amit akarunk.

       Az ezzel az adaptív sémával rendelkező emberek erősen hisznek a méltányosságban és az egyenlőségben, és elismerik, hogy ugyanazokat a szabályokat és korlátokat kell betartaniuk, mint mindenki másnak. Nem keresnek vagy várnak különleges bánásmódot, és nagyra értékelik a kialakult normák és szabályok betartásának fontosságát. Ez a gondolkodásmód lehetővé teszi számukra, hogy méltóságteljesen elfogadják azokat a helyzeteket, amikor nem tudják követni az általuk kívánt cselekvési irányt, és helyette elfogadják a mások által hozott döntéseket. Őszintén tisztelik a társadalmi interakciókat szabályozó konvenciókat és irányelveket. Alázatos és befogadó szemléletet mutatnak, következetesen felismerik és értékelik azt, amit mások nyújtani tudnak.

       Egészséges önfegyelem
       A rutinok betartásának és a nehéz célok kitartásának képessége.

        Az ezzel az adaptív sémával rendelkező emberek erős önfegyelmi képességet mutatnak, amikor a rutinszerű vagy hétköznapi feladatok elvégzéséről van szó. Rendelkeznek a szükséges önkontrollal ahhoz, hogy koncentráltak és elkötelezettek maradjanak, ami lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyan teljesítsék az ilyen feladatokat. Amikor céljaik elérésében kihívásokkal szembesülnek, ezek az emberek kitartást és rugalmasságot tanúsítanak. Nem adják fel egykönnyen, és eltökélten igyekeznek legyőzni az akadályokat annak érdekében, hogy elérjék, amit elhatároznak. Kitartásuk előreviszi őket, még a kudarcok vagy nehézségek ellenére is. Figyelemre méltó képességük van arra, hogy a hosszú távú célok elérése érdekében elhalasszák az azonnali kielégülést vagy örömöt. Megértik az áldozathozatal fontosságát, és hajlandóak lemondani az azonnali kielégülésről, hogy nagyobb céljaik elérésére törekedjenek.

        Egészséges öngondoskodás
        A hajlandóság arra, hogy időt szakítson az öngondoskodásra és prioritásként kezelje saját szükségleteit.

         Az ezzel az adaptív sémával rendelkező emberek kiegyensúlyozottan viszonyulnak a gondozáshoz és a gondozás fogadásához a közeli kapcsolataikban. Aktívan gondoskodnak a hozzájuk közel álló emberekről, gondoskodó szemléletet tanúsítva. Ugyanakkor azt is nyugodtan megengedik másoknak, hogy viszonozzák és szükség esetén gondoskodjanak róluk. Fenntartják azt a hitet, hogy jó emberek tudnak lenni, miközben saját szükségleteiket ugyanolyan fontosnak tartják, mint másokét. Megértik a személyes idő és az öngondoskodás értékét, elkerülve, hogy a másokról való gondoskodás során elhanyagolják saját szükségleteiket. Tudatosítják azt is, hogy elvárják másoktól is, hogy vegyék figyelembe saját szükségleteiket. Egészséges határokat tartanak fenn, amikor másoknak adnak és segítenek, miközben elvárják, hogy az ő szükségleteiket is figyelembe vegyék.

         Önirányítás
         Az a meggyőződés, hogy a saját magadról alkotott véleményed fontosabb, mint az, hogy másoknak imponálnod kell.

          Az ezzel az adaptív sémával rendelkező emberek erős önértékeléssel és fontosságtudattal rendelkeznek, függetlenül attól, hogy másoktól milyen figyelmet vagy elismerést kapnak. Értékelik saját értéküket, és fontosnak érzik magukat az emberek számára, még akkor is, ha nem ők állnak a figyelem középpontjában. Önértékelésük nem függ mások külső megerősítésétől vagy dicséretétől, és nem keresik az elismerést vagy csodálatot társadalmi vagy szakmai környezetben. Önértékelésük saját magukból fakad, és nem függ olyan külső tényezőktől, mint a vagyon vagy a társadalmi kapcsolatok.

          Optimizmus
          Az a meggyőződés, hogy a dolgok általában a legjobbra fordulnak.

           Az ezzel az adaptív sémával rendelkező emberek az életük pozitív pillanataira és kedvező körülményeire összpontosítanak. Hajlamosak valódi boldogságérzetet és optimizmust érezni a jövőre nézve. Képesek teljes mértékben elfogadni és élvezni a pozitív eseményeket anélkül, hogy a közelgő katasztrófára vonatkozó pesszimista várakozásoknak engednének. Meggyőződésük, hogy a dolgok általában jól alakulnak, és nincs szükség állandó aggodalomra, mivel a katasztrofizálás nem vezet konstruktív eredményekhez, ezért nyugodt perspektívát tartanak fenn. Ez az optimista szemlélet lehetővé teszi számukra, hogy kiélvezzék és értékeljék a jelent, és ezzel pozitív gondolkodásmódot alakítanak ki, amely kiterjed az előttük álló dolgokra vonatkozó várakozásaikra is.

           Érzelmi nyitottság
           A hajlandóság arra, hogy kifejezze az érzéseit és kimutassa a szeretetét olyan emberek felé, akikkel jól érzi magát.

            Az ezzel az adaptív sémával rendelkező emberek nagyfokú komfortérzetet mutatnak abban, hogy pozitív érzelmeiket és érzéseiket mások felé kifejezzék. Nyugodtan mutatnak fizikai szeretetet, például öleléssel vagy az érintés más formáival, valamint szóban is kifejezik a törődést és a szeretetet az általuk nagyra becsült emberek felé. A hitelességet és a valódi érzelemkifejezést helyezik előtérbe, ami lehetővé teszi számukra, hogy szabadon és kényelmesen megosszák érzéseiket, ha erre vágynak. Az érzelmeik közvetítésének képessége hozzájárul a másokkal való hiteles és tartalmas kapcsolataikhoz.

            Reális elvárások
            Az a meggyőződés, hogy elérhető célokat tűzhetünk ki, és elfogadhatjuk magunkat „elég jónak”.

            Az ezzel az adaptív sémával rendelkező emberek reális és megalapozott megközelítést tartanak fenn, amikor az önmagukkal szembeni elvárásaikról van szó. Elégedettséget találnak az eredményeikben anélkül, hogy szükségét éreznék annak, hogy a legjobbak között legyenek. Elfogadják az „elég jó” fogalmát, és elfogadják a tökéletlenségeket, elkerülve az indokolatlan stresszt vagy nyomást. Megteremtik az egyensúlyt a felelősségvállalás és az elengedés között, és megértik, hogy fontos, hogy a pihenést helyezzék előtérbe, és ne aggódjanak túlzottan a befejezetlen feladatok miatt. Időt szánnak a termelékenységre és a szabadidőre egyaránt, elkerülve az elintézetlen dolgok miatti túlzott aggodalmat. Ha hibákat követnek el, együttérzést gyakorolnak önmagukkal, és megadja magának a kételyek előnyét, elősegítve a növekedés és az elfogadás gondolkodásmódját.

             Önegyüttérzés
             Az a meggyőződés, hogy megérdemled, hogy kedvesen és megbocsátóan bánj önmagaddal.

              Az ezzel az adaptív sémával rendelkező emberek együttérzően viszonyulnak önmagukhoz, megértik, hogy a hibák az élet természetes részei, és nem határozzák meg értéküket vagy jellemüket. Nem rágódnak az önvádon vagy a kemény önkritikán, ehelyett figyelemre méltó képességet mutatnak arra, hogy megbocsássanak önmaguknak, felismerve, hogy nem érdemelnek büntetést a hibáikért. egészséges önképük van, amely lehetővé teszi számukra, hogy békével és elégedettséggel fogadják el erőfeszítéseiket és eredményeiket. Alapvetően hisznek saját jóságukban, és pozitív önképpel rendelkeznek. Elfogadják belső értéküket és fenntartják az önbizalom érzését, ami hozzájárul az általános jólétükhöz és a kihívásokkal szembeni ellenálló képességükhöz.

              Ferles Péter

              Tanácsadó szakpszichológusként, Család és párkapcsolati tanácsadó szakon végeztem nagyjából 10 éve. Azóta magánpraxisban dolgozom. A munkám során Sématerápiával és evidence based módszerekkel dolgozom.

              Vélemény, hozzászólás?

              Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük